Asianart.com | Exhibitions | Galleries

 

Previous Image | Asia Week New York | Next Image

Cynthia Shaver

Kimono fragment 
Japan
17th c.; Edo
silk; kyokechi, tie-dye
20" x 80" / 54cm x 202cm 

Kimono

all text, images � Cynthia Shaver

 

Previous Image | Asia Week New York | Next Image

 

Asianart.com | Exhibitions | Galleries